Ички тартиби

Танапистердин ырааттамасы

1-смена2-сменаТанапис
130 – 9151250 – 1335 5 мүнѳт
29 20 – 10051340 – 14255 мүнѳт
3 1010 – 10551430 – 15155 мүнѳт
41100 – 11451520 – 160515 мүнѳт
51200 – 12451610 – 16555 мүнѳт
61250 – 13355 мүнѳт
 

Мектеп 1-сентябрда башталат жана 25-майда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 — 36 жуманы түзѳт.

 

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 7 күн: 31.10.22 — 6.11.22;

Кышкы — 12 күн: 30.12.22- 10.01.23;

Жазгы — 10 күн: 20.03.23-29.03.23.

 

Вы можете дать больше информации, так как это редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

  • Текст
  • Фото / Видео / Документы
  • Таблицы
  • Списки
  • Ссылки
  • Разные цвета