Биз жөнүндө

Мектептин тарыхы 

Майлуу-Суу шаарындагы №3 жалпы билим берүү орто мектеби -1948-жылы 510 орунга ылайыкташтырылып орто мектеп катары  негизделген, окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт.

Мектепте азыркы учурда окуучулардын саны- 347

Мектептин окуу планы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген окутуу кыргыз жана орус тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүү орто мектептери үчүн базистик окуу планынын негизинде түзүлгөн.

 

 

Эмблема

Биз жөнүндө

 

Мектептин концепциясы

Өзүнүн жана жалпы коомдун жашоосунун сапатынын үзгүлтүксүз жогорулашын камсыздай ала турган атаандаштык, турмуштук жана кесиптик жактан ыкчамдуу инсанды калыптандырууга багытталган мектептин окуучуларынын билимдеринин заманбап сапатын камсыз кылуу.

 

Мектептин усулдук темасы

«Коопсуздуу билим берүү мейкиндигинде жогорку маалыматтык маданиятты калыптандыруу инсанды ийгиликтүү коомдоштурунун кыймылдаткыч күчү катары»

 

Вы можете дать больше информации, так как это редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

  • Текст
  • Фото / Видео / Документы
  • Таблицы
  • Списки
  • Ссылки
  • Разные цвета